Katalogy ubytování jsou v distribuci

13.11.2010 12:20

Společnost Compedium vydalo ve spolupráci se SPOT - Sdružením pro podporu turistiky trojici katalogů ubytování. Katalog ubytování Krkonoše, Katalog ubytování Jizerské hory a Katalog ubytování Máchův kraj, Lužické hory a České Švýcarsko. Katalogy mají formát třetiny A4, rozsah 16 - 24 listů a sjednocený design. Obsahují přehled ubytování pro danou oblast, který zahrnuje komě kontaktů, odkazů na web zařízení, ilustační fotku také piktogramy ukazující vybavení ubytování a také ikonu Regionální certifikace - příslušný stupeň kvality. Katalogy prezentují dohromady přes 240 ubytovacích zařízení, které přispěli na jeho vydání 600 Kč.

Katalogy byly v první polovině listopadu rozvezeny na informační centra a budou dále průběžně distribuovány na 30 informačních center ve všech oblastech, jichž se katalogy dotýkají a také na deset míst - turistických cílů v Německu - Horní Lužici. Mimo to svou část nákladu sdružení SPOT poskytlo Libereckému kraji, který je využije na prezentaci kraje na výstavách a veletrzích cestovního ruchu, na nichž je v zimní sezóně zastoupen.

Katalog ubytování měl mezi podnikateli pozitivní ohlas a i z prvních ohlasů z distribuce vyplývá, že mezi návštěvníky regionu (či výstav) je i v době internetu podobný materiál žádaným zdrojem informací. Proto bude Compedium usilovat o to, aby katalog vyšel v aktualizované a rozšířené podobě i v roce 2011. Vzhledem k tomu, že se zatím nedaří prohloubit spolupráci se Sdružením Český ráj, plánujeme soubor katalogů doplnit i o katalog pro region Český ráj, aby oblast našeho zájmu mohla být propagována celá.

Zpět