Datový sklad turistických informací

Datový sklad turistických informací

Činnost společnosti Compedium od počátku směřuje k vytvoření efektivního systému propagace turistických regionů v severovýchodních Čechách, proto se společnost angažuje v projektu Datový sklad, jehož cílem je udržovat sdílenou databázi turistických informací, která by sloužila všem turistickým regionům, mikroregionům, obcím a dalším partnerům jako zdroj aktualizovaných a zkvalitňovaných informací o turistických cílech, službách a aktivitách v oblasti.