Obchody a služby oslovující obyvatele Libereckého kraje

Obchody a služby oslovující obyvatele Libereckého kraje

V souvislosti s masovým rozšířením elektronické jízdenky - Opuscard, která od jara 2009 funguje na území Libereckého kraje - vznikl projekt zákaznické a věrnostní karty. Díky tomuto projektu vznikl otevřený věrnostní program, který může využít jakákoliv firma operující na území Libereckého kraje (a oslovující zdejší obyvatele) a vytvořit či dotvořit si tak svůj systém budování vztahů zákazníky.