Turistický portál Libereckého kraje

Turistický portál Libereckého kraje

Společnost Compedium, s.r.o. vyhrála v roce 2005 výběrové řízení na vytvoření turistického portálu Libereckého kraje. Tehdejší statické stránky psané kompletně v HTML kódu byly nahrazeny dynamickým portálem, který prezentoval turistické regiony spojené s Libereckým kraje prostřednictvím relativně bohaté databáze turistických cílů - kulturních a přírodních zajímavostí, sportovišť  a také ubytování. Na stránkách přibyla řada nových funkcí - kulturní kalendář, možnost zadání poptávky na ubytování, prezentace volných termínů ubytování a další.

Společnost Compedium dala tomuto projektu maximální důležitost a nad rámec smlouvy naplnila portál množstvím aktuálních dat. Že se (již po léta) jedná o jeden z nejkvalitnějších a nejobsažnějších regionálních portálů cestovního ruchu u nás, dosvědčuje řada cen, které portál postupně dostal.  Více najdete na stránce Naše úspěchy.

V roce 2008 spojila společnost Compedium své síly s programátory a designéry společnosti R-Incon (dnes R - Incon Int, s.r.o.) a za účelem zefektivnění prezentace atraktivit a služeb cestovního ruchu v Libereckém kraji byly stránky doplněny o tzv. Datový sklad turistických informací. Jde o propracovanou databázi s pokročilou redakční správou, která umožňuje to, aby více partnerů společně aktulizovalo jednu databázi, která pak slouží jako zdroj data pro různé stránky - regionů, měst a dalších. Všichni zapojení tak ušetří náklady na trvalou aktualizaci a především na pořizování fotografií a cizojazyčných textů.

Portál cestovního ruchu Libereckého kraje díky společnosti R-Incon získal mnoho nových funkcionalit mimo jiné i dynamicky upravovatelné přehledy článků pro uživatele a flexibilní a zároveň dokonale kontrolovatelné redakční prostředí pro správce. V roce 2009 byl portál díky Integrovanému projektu cestovního ruchu Libereckého kraje financovaného z evropských fondů doplněn o mapový portál (dodávala společnost VARS a.s. Brno a R-Incon Int). V roce 2010 bde portál dále obohacen o množtsví cizojazyčných textů, fofografií, virtuálních prohlídek a videosekvencí. 

S turistickým portálme Libereckého kraje úzce souvisí také projekt Datový sklad turistických informací, neboť od roku 2008 portál pracuje s daty, které jsou skrze Datový sklad sdíleny s dalšími partnery. Regionální partneři se v mnoha případech také aktivně podílí i na aktualizaci a doplňování dat - především kalendář akcí.